Služby

Projektová dokumentace je vytvářena dle platných technických kvalitativních podmínek a norem. S vysokou přesností dbáme na plnění podmínek dle požadavků investora. Moderní organizace práce a postupy řešení zabezpečují vysokou kvalitu, profesionální přístup a jistotu termínů včetně dodržování smluvních cen.

 • Projektové dokumentace zpracováváme ve stupni:
  • studie proveditelnosti
  • dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
  • dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
  • dokumentace pro realizaci stavby (RDS)
  • dílenská dokumentace (DD)
  • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • Rozpočtování staveb
 • Prohlídky a přepočty zatížitelnosti mostů všech typů a druhů
 • Inženýrská činnost
 • Investorská činnost
 • Provádění autorských dozorů