VÍCEUČELOVÁ HALA S DÍLNOU

STK Vsetín, Bobrky

Realizace: 2015

Výstavba objektu haly s využitím jako stanice technické kontroly. Včetně zpevněných ploch, parkovišť a odvodnění.