STAVEBNÍ ÚPRAVY MK HANŽLOV, VSETÍN

Rekonstrukce místní komunikace ve svážném území.

Realizace: 2013

Rekonstrukce místní komunikace Hanžlov I. Kompletní výměna konstrukce a odvodnění komunikace.

  • DSP a PDPS
  • investor: Město Vsetín
  • Stabilizace pomocí geomříží, povrchem dlažba ze žulových kostek, limitní podélný sklon komunikace. 
  • Součástí je stavba železobetonové opěrné zdi a výhybny na trase.