SILNICE III/4872: HOVĚZÍ-HOVÍZKY, MOSTY

Rekonstrukce 5 mostů v údolí Hovízky

Realizace: 2008