SILNICE II/487: KAROLINKA

Rekonstrukce silnice, navazujících chodníků a zpevněných ploch.

Realizace: 2014

U. Ú. č. 11 PLAŇSKO km 1,865-2,336, U. Ú. č. 12 KAROLINKA km 0,000-0,260

Rekonstrukce silnice a navazujících chodníků v uvedeném staničení podél silnice 2. třídy. 

  • DSP a PDPS
  • investor: Město Karolinka a ŘSZK
  • Částečně hrazeno z dotací SFDI a ROP.
  • Součástí byla výstavba autobusových zálivů, parkoviště, revitalizace dotčených ploch a osvětlení přechodů.