SANACE SESUVŮ V MĚSTYSI NOVÝ HROZENKOV, BABÍNEK

Stabilizační opatření mezi potokem a místní komunikací

Realizace: 2015

Výstavba opěrných zdí a zpevnění koryta potoka. Hloubkové založení pomocí mikropilot. Dva stavební objekty. Částečně hrazeno z dotací SFŽP.

  • DÚR, DSP a PDPS