REVITALIZACE MÍSTNÍ ČÁSTI U MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI RATIBOŘ

Stavební úpravy místní komunikace, chodníku, veřejného osvětlení a výstavba parkoviště

Realizace: 2016