REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ SEVER V KOPŘIVNICI

Realizační celky RC2 a RC3

Realizace: 2014

DÚR a zpracování vizualizace návrhu