PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ A CYKLISTY, PRŮMYSLOVÁ ZÓNA BOBRKY

Cyklostezka pro smíšený provoz podél silnice III/05736

Realizace: 2014

Výstavba bezbariérové stezky pro smíšený provoz chodců a cyklistů. 

  • DÚR, DSP a PDPS
  • investor: Město Vsetín
  • Částečně hrazeno z dotací SFDI.
  • Součástí byla výstavba účelového odvodnění komunikace a osvětlení přechodů.