PARKOVIŠTĚ U ZŠ SYCHROV, VSETÍN

Výstavba parkovacích ploch v sídlišti Sychrov

Realizace: 2014

Výstavba příjezdové komunikace a parkoviště pro 47 osobních automobilů, vč. 3 vyhrazených stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

  • DÚR, DSP a PDPS
  • investor: Město Vsetín
  • Součástí je stavba železobetonové opěrné a zárubní zdi, odvodnění, veřejného osvětlení, oplocení a kamerového systému