Parkoviště a občanská vybavenost - ONSEMI Conductor s. r. o.

parkoviště pro 233 osobních vozidel s veškerou technickou infrastrukturou

Realizace: 2019

  • PARKOVIŠTĚ S PŘÍJEZDOVOU KOMUNIKACÍ
  • ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE A PARKOVACÍCH PLOCH
  • ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK
  • OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ
  • ZABEZPEČENÍ AREÁLU
  • KONTEJNEROVÉ VEŘEJNÉ WC
  • OPLOCENÍ AREÁLU
  • VEGETAČNÍ ÚPRAVY