OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A MOSTŮ V BERNARTICÍCH

Oprava mostů a místních komunikací zničených povodní v roce 2009.

Realizace: 2011