CYKLOSTEZKA JASENICE, VSETÍN

Cyklostezka na náspu bývalé železniční vlečky.

Realizace: 2015

Výstavba cyklostezky, včetně veřejného osvětlení, 4 odpočinkových míst a parkoviště na konci úseku. 

  • DÚR, DSP a PDPS
  • investor: Město Vsetín
  • Částečně hrazeno z dotací SFDI.